Källaren Stralsund Anno 1502 historia

Gästbok på Källaren Stralsund
Litet kända fakta om källaren Stralsund
Läs mer:

1743
Den förre ägaren överlät källaren till sin måg, Carl Pfannenstill, som tidigare innehaft Riga och som i sin tur uppsade burskap för staden.

1767
Pantsatte huset i Riksbanken och sålde källaren till vinskänken Friedrich Reiners på "Stora Vinfatet".

1768
Källarmästare blev Johan Gustaf Falck, tidigare innehavare av källaren "Stockholms Slott". Han avled samma år, och källaren togs över av Johan Lorentz Finck, vinskänk på "Götha Lejon".

1773
Vinskänken Carl Georg Norberg. Källaren ägde bestånd ännu 1831 och lades ned i början av 1832 sedan dess siste innehavare gått i konkurs. Efter konkursen fungerade vinkällaren som vinlager under ledning av änkan Maria Christina Martin. Vindragare Petur Peterson förestod vinlagret år 1852-1857.

1857 "Hôtel du Petersburg"
Vaktmästare vid Kungliga slottet, Johan Lindqvist, drev värdshus i källaren. Under en tid blev källaren degraderad till sillsalteri och lutfiskförvaring.

Dess ursprungliga verksamhet togs dock upp under jazzens glada tidevarv, 1940- och 50-talet, under namn som "Frid och Fröjd", "Star Club", "Club Jam" etc. Källaren har under seklernas gång varit välbesökt; Carl Michael Bellman, Lasse Lucidor och under senare år "The Rolling Stones", har alla varit gäster hos Källaren Stralsund. Idag drivs källaren som festvåning och erjuder bland annat julbord.

1502 "Källaren Stralsund"
Mattis Ryaner drev härbärge och var källarens första offentliga ägare till krogen med lagligt utskänkningstillstånd. Mattis Ryaner öppnade vinstugan i gatuplanet. Vinkällarens existens fram till år 1831 och vinskänkarnas verksamhet är omtalad av många historiker.

* Källaren Stralsund stavades även med "z" när det passade under denna tid p.g.a. att svenska språket varierade när det gäller stavning och regler. Tyska talades i städerna och Gamla Stan dominerades av tyskar, därav namnet Stralzund.

1626-1659 "Engelsmannen"
Vinskänken Thomas Parker, även kallad "Thomas Engelsmannen", ändrade namnet på källaren. 1659-67 "Holländske Dyhn" Gert Albrechtsson, holländare, uppkallade källaren efter ett fartyg med samma namn. Carl Michael Bellman omnämner källaren i sin visa "Bacci Soldaters Källaremarsch".

1671
Gerts änka, Elisabeth Vren, tog över källaren som i sin tur överlät den till sin make, vinskänken Michael Berg. Efter hans död 1703 övertog sonen Michael Christian Berg.

1713
Denne dog kort därefter och rörelsen forsatte i hans änkas regi, Maria Berg, dotter till vinskänken på "Draken".

1716
Vinskänken Johan Hornstein övertog källaren.

1720
Vinskänken Johan Wendel Pfeiffer, en betrodd man inom Vinskänkssocieteten såsom Äldste föreståndare,övertog Källaren. Den ansågs under hans tid som en av de mest ansedda källarna.

Källaren Stralsund Julbords Valv

Startsida

Underhållning till Källaren Stralsunds Julbords Valv

Underhållning

Julbord meny för vårt klassiska julbord

Julbord meny

Skottgränd 9, Gamla Stan, Stockholm Tel 08/ 20 38 30 el 070/ 952 51 62
e-mail: info@julbord.biz